Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Adolygu Addysg ôl -16

Bydd ymgynghoriad mawr ar ddyfodol addysg ôl-16 yn dechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis nesaf.

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgiâm llygod mawr

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i wylio am alwadau ffôn ac ymweliadau i'r tŷ gan sgiamwyr sy'n awgrymu bod ganddynt broblem llygod mawr yn eu cartref.

Byth yn rhy hen i fynd amdani

Gall trigolion hŷn a phobl ag anableddau dysgu a chorfforol fynd amdani drwy gadw'n egnïol ac yn gymdeithasol mewn digwyddiadau Olympage ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y