Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Posteri plant yn cefnogi ymgyrch sbwriel

Bydd posteri wedi’u dylunio gan blant ysgol yn arwain ymgyrch i leihau faint o sbwriel sydd ar strydoedd a thraethau Porthcawl yn ystod yr haf eleni.

Gwasanaeth gwell i blant lleol

Mae gwelliannau i'r ffordd y mae plant yn derbyn gofal a chymorth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn bosibl o ganlyniad i ailwampio ei gwasanaeth lleoli ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Cynghorwyr yn cytuno ar fodel ariannu ar gyfer ysgolion newydd

Bydd dwy o'r ysgolion cynradd newydd nesaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hariannu drwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol, ffordd arloesol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus.

Y Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

Gan fod y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth, mae paratoadau ar y gweill yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl.

Sicrwydd i drigolion yn sgil newid ffiniau iechyd

Bydd y cyfrifoldeb am wasanaethau gofal iechyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn symud o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf o 1 Ebrill 2019, ac mae trigolion lleol yn cael eu hatgoffa na fydd y newid i'r ffin yn effeithio ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu i gleifion.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y