Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Grant Hanfodion Ysgol ar gael i gefnogi dysgwyr cymwys

A ninnau ar drothwy blwyddyn ysgol newydd, caiff rhieni a gofalwyr eu hatgoffa i wirio a ydynt yn gymwys i dderbyn Grant Hanfodion Ysgol sy’n cynnig cefnogaeth i brynu eitemau angenrheidiol megis gwisg ysgol.

Cyllideb o £300,000 i fyfyrwyr ar gyfer teithio i Goleg Penybont

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo sut y bydd cronfeydd arian yn cael eu defnyddio i ddarparu pasys bws blynyddol safonol i fyfyrwyr coleg yn y flwyddyn academaidd nesaf, sef myfyrwyr sy’n byw ymhellach na thair milltir o Goleg Penybont. Bydd y pasys yn cael eu defnyddio ar wasanaethau presennol First Cymru, yn hytrach nag ar wasanaeth bysiau coleg pwrpasol – rhywbeth a fydd, yn ei dro, yn cefnogi rhwydweithiau bysiau ledled y fwrdeistref sirol.

Chwilio A i Y