Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor yn derbyn cyllid ar gyfer rhaglen fusnes

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn £120,000 o gyllid gan Lywodraeth y DU i gyflawni Prosiect Elevate and Prosper (EAP) Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwaith clirio ar ôl i stormydd Eunice a Franklin effeithio ar y fwrdeistref sirol

Mynychodd griwiau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nifer o gannoedd o ddigwyddiadau o geuffosydd wedi’u blocio, llifogydd, coed wedi cwympo, canghennau wedi torri, ffyrdd wedi’u rhwystro, strwythurau wedi’u difrodi, toeau wedi’u difrodi a materion eraill ar ôl i’r fwrdeistref sirol brofi stormydd Eunice a Franklin un ar ôl y llall dros y penwythnos.

Chwilio A i Y