Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Tair Baner Las yn hedfan eto

Mae Rest Bay, Bae Trecco a Marina Porthcawl i gyd wedi cadw eu Baneri Glas nodedig sy’n cydnabod y lefelau uchaf o lendid ac ansawdd dŵr.

Allech chi newid bywyd unigolyn ifanc am byth?

Heddiw yw diwrnod lansio Pythefnos Gofal Maeth 2019 (13 - 26 Mai), sef ymgyrch a gynhelir bob blwyddyn i dynnu sylw at yr angen am fwy o bobl i ddod ymlaen ac ystyried maethu.

Adborth ar gynlluniau Porthcawl ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynychu sesiwn wybodaeth galw heibio ddydd Llun 13 Mai ynghylch cam nesaf y gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref a fydd yn canolbwyntio ar y Promenâd Dwyreiniol, y Morglawdd Gorllewinol, y twyni creiriol a Thrwyn Rhych.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y