Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ysgol Fusnes PopUp - llwyddiant ysgubol arall!

Mae mwy na 80 o entrepreneuriaid lleol newydd wedi cael yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynd ar gwrs wythnos o hyd gydag Ysgol Fusnes PopUp yr wythnos diwethaf.

Y Cyngor yn ystyried cynigion gan ddatblygwyr

Mae cofrestr o leoliadau ble gallai fod gwaith datblygu posibl yn y dyfodol wedi cael ei thrafod gan Bwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Clwb Brenhinol Porthcawl yn ennill Tystysgrif GEO

Clwb Brenhinol Porthcawl yw’r Clwb Golff cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr cynaladwyedd Tystysgrif GEO (Sefydliad Amgylcheddol Golff) ar ôl derbyn cymorth gwerthfawr gan brosiect ‘Twyni i Dwyni’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Posteri plant yn cefnogi ymgyrch sbwriel

Bydd posteri wedi’u dylunio gan blant ysgol yn arwain ymgyrch i leihau faint o sbwriel sydd ar strydoedd a thraethau Porthcawl yn ystod yr haf eleni.

Gwasanaeth gwell i blant lleol

Mae gwelliannau i'r ffordd y mae plant yn derbyn gofal a chymorth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn bosibl o ganlyniad i ailwampio ei gwasanaeth lleoli ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Cynghorwyr yn cytuno ar fodel ariannu ar gyfer ysgolion newydd

Bydd dwy o'r ysgolion cynradd newydd nesaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hariannu drwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol, ffordd arloesol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y