Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Baneri Gwyrdd wedi eu codi ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae wyth man gwyrdd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill Gwobr Y Faner Werdd uchel ei pharch gan Cadwch Gymru'n Daclus, gan gydnabod eu cyfleusterau rhagorol ar gyfer ymwelwyr, eu safonau amgylcheddol uchel, a’u hymrwymiad i ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd dda.

Disgybl o Wcráin ym Mhorthcawl yn ymrwymo i’r iaith Gymraeg!

Mae Bohdan Syvak, disgybl ysgol uwchradd o Wcráin ym Mhorthcawl, newydd sefyll ei arholiadau TGAU Cymraeg – gan arddangos yr hyn y mae modd ei gyflawni pan mae cymunedau yn cefnogi ei gilydd, yn ogystal ag effaith natur benderfynol a dyfalbarhad.

Siop fwyd newydd i agor ym Mhorthcawl yr wythnos hon

Mae’r siop fwyd Aldi newydd ym Mhorthcawl yn barod i agor yn swyddogol dydd Iau yma (13 Gorffennaf), ac mae tua 45 o breswylwyr lleol wedi llwyddo i ennill cyflogaeth yno.

Chwilio A i Y