Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Trawsnewid a dathlu ein mannau gwyrdd

Mae mannau gwyrdd ar draws Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd i gael eu trawsnewid dros y pedair blynedd nesaf wrth i brosiect newydd o dan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ‘Dolenni Gwyrdd’, gael ei lansio gan elusen Plantlife.

Mae’n rhaid i glybiau weithio â’r cyngor i achub chwaraeon cymunedol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno na all yr awdurdod fforddio rhoi cymhorthdal ar gyfer pafiliynau a meysydd chwaraeon a chaeau chwarae mwyach. Mae hyn ar ôl ‘degawd o ddioddef toriadau a chael ein gorfodi i osod cyllidebau caledi’.

Wasanaethau Cofio 2019

Bydd amrywiaeth o wasanaethau Cofio yn cael eu cynnal ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn.

Pobl leol yn cael eu hannog i faethu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio at bobl y mae eu plant wedi ‘gadael y nyth’ i ystyried dod yn ofalwyr maeth.

Trosglwyddo asedau cymunedol yn 'fwy hanfodol nag erioed'

Mae uwch gynghorwyr ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog mwy o sefydliadau, grwpiau chwaraeon a chynghorau tref a chymuned i wirfoddoli i gymryd drosodd y gwaith o redeg cyfleusterau poblogaidd fel toiledau, pafiliynau, meysydd chwarae a phethau eraill.

Cyngor i ystyried newidiadau i drafnidiaeth ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad ar deithio i ddysgwyr sy'n gofyn i bobl am eu barn ar newidiadau posibl i'r ddarpariaeth trafnidiaeth ysgol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y