Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Preswylwyr Gofal Ychwanegol yn ymgartrefu’n dda

Mae preswylwyr ‘Tŷ Ynysawdre’, lleoliad cynllun ‘Gofal Ychwanegol’ diweddaraf Pen-y-bont ar Ogwr, wedi dathlu eu cartrefi newydd drwy gynnal te pnawn arbennig.

Addysg a gorfodaeth er mwyn mynd i’r afael â sbwriel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dyblu ei ymdrechion i leihau nifer y taflwyr sbwriel, y tipwyr anghyfreithlon a’r perchnogion cŵn anghyfrifol sy’n difetha'r amgylchedd lleol.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Pasg

Sylwer y bydd y casgliadau ailgylchu a gwastraff yn digwydd fel arfer ar ddydd Gwener y Groglith ond ni fydd unrhyw gasgliadau ddydd Llun 22 Ebrill felly bydd popeth yn cael ei gasglu ddiwrnod yn hwyrach nag arfer am weddill yr wythnos honno tan ddydd Sadwrn 27 Ebrill.

Agor dwy ysgol newydd yn swyddogol

Mae dwy ysgol gynradd newydd wedi cael eu hagor yn swyddogol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y pythefnos diwethaf.

Addurniadau Pasg ar Goed Bryngarw

Mae defnyddwyr gwasanaethau dydd Minerva wedi dathlu'r Pasg yn gynnar drwy addurno coeden ym Mharc Bryngarw â chrefftau deniadol sydd wedi cael eu gwneud â llaw.

Ysgol Fusnes PopUp - llwyddiant ysgubol arall!

Mae mwy na 80 o entrepreneuriaid lleol newydd wedi cael yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynd ar gwrs wythnos o hyd gydag Ysgol Fusnes PopUp yr wythnos diwethaf.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y