Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Porthcawl i gynnal llwybr ‘Snoopy’ Dogs Trust

Snoopy, partner poblogaidd Charlie Brown o’r stribed cartwn Peanuts, fydd prif atyniad Llwybr Bach Snoopy Dogs Trust sydd wedi’i gynllunio ar gyfer Porthcawl y flwyddyn nesaf

Gweddnewidiad i Lyfrgell Porthcawl

Mae Llyfrgell Porthcawl wedi cael ei hailagor yn swyddogol gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Ken Watts, yn dilyn adnewyddiad diweddar

Datgelu gweithredwr trenau ffordd Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod yr elusen a'r fenter gymdeithasol, Emmaus South Wales, wedi cael ei dewis fel gweithredwr atyniad trên ffordd newydd Porthcawl

Meinciau newydd mewn man prydferth lleol

Mae wyth mainc newydd a rhai wedi'u hadnewyddu wedi'u gosod o amgylch Llyn Pwll y Waun ym Mhorthcawl gan dîm Mannau Gwyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfannau hamdden yn ailagor ddydd Llun 3 Mai

Bydd canolfannau hamdden sy'n cael eu rhedeg gan Halo ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ail-agor yr wythnos nesaf wedi i Lywodraeth Cymru lacio rhagor o gyfyngiadau coronafeirws.

Cynnydd enfawr yn nifer y bobl sy'n defnyddio llwybrau troed lleol

Mae dulliau cyfrif nifer yr ymwelwyr ar lwybrau troed ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dangos bod teirgwaith cymaint o bobl yn defnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol o'i gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig, gyda rhai o'r llwybrau mwyaf poblogaidd yn gweld cynnydd o hyd at saith gwaith yn fwy.

Recriwtio Stiwardiaid Croesawu Ymwelwyr

A oes gennych chi amser, egni a brwdfrydedd? A ydych chi’n mwynhau bod tu allan, yn anadlu aer y môr ac yn siarad â phobl? Os felly, ac yr hoffech chi rannu eich brwdfrydedd dros yr ardal leol, gallech fod yn un o'r wynebau cyfeillgar sy’n croesawu ymwelwyr i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Chwilio A i Y