Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Dim gwrthwynebiad i gynlluniau Ysgol Pont y Crychydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol newydd ar gyfer 300 o ddisgyblion fydd yn cymryd lle Ysgol bresennol Pont y Crychydd.

Cerbydau gwastraff ac ailgylchu i leihau allyriadau co2 o 90 y cant

Mae contractwr gwastraff ac ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Kier, bellach yn defnyddio 40 o gerbydau sy'n gweithio gyda thanwydd Olew Llysiau Hydrogenaidd (HVO) , a fydd yn cynorthwyo i leihau allyriadau co2 o 90 y cant.

Datgloi tir datblygu i adfywio'r glannau

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i symud ymlaen gyda chynlluniau i feddiannu tir yn Sandy Bay a Pharc Griffin sydd ei angen i gyflawni gwaith adfywio ar gyfer y dyfodol ym Mhorthcawl.

Gwneud cais am leoedd mewn ysgolion uwchradd ar-lein

Mae derbyniadau ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2023 ar fin agor ddydd Llun 17 Hydref am 10am, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa trigolion bod cyflwyno cais y fwy syml a chyflym nag erioed.

Chwilio A i Y