Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Siop fwyd newydd i agor ym Mhorthcawl yr wythnos hon

Mae’r siop fwyd Aldi newydd ym Mhorthcawl yn barod i agor yn swyddogol dydd Iau yma (13 Gorffennaf), ac mae tua 45 o breswylwyr lleol wedi llwyddo i ennill cyflogaeth yno.

Cyllideb y Cyngor 2023-24: Beth mae'n ei olygu i Gymunedau ac Adfywio

Mae cynigion cyllideb ar gyfer 2023-24 wedi cael eu cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a bodloni rhai o'r heriau anoddaf mae wedi’u hwynebu erioed.

Cadarnhau cyfleuster Metrolink newydd i Borthcawl

Bydd Porthcawl yn elwa o gyfleuster Metrolink newydd sbon wedi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i gynyddu'r arian a fydd yn sicrhau na fydd angen lleihau'r prosiect er mwyn ei gyflawni.

Chwilio A i Y