Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Diweddariad ar gynnydd adnewyddu systemau CCTV

Mae'r gwaith o adnewyddu'r system CCTV ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd rhagddo, a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yw'r ardal gyntaf fydd yn cael adnewyddu ei systemau.

Diweddariad newydd ynghylch y taliad cost-byw o £150

Fis Mawrth eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £152m o gronfa i ddarparu taliad cost-byw o £150 i gartrefi cymwys a £25m yn ychwanegol i gynnig cymorth dewisol at ddibenion eraill sy'n gysylltiedig â chostau byw.

Chwilio A i Y