Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Derbyn enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2023

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n mynd yr ail filltir dros eraill yn aml, sy’n wych am godi arian i elusennau, sydd wedi bod yn hynod ddewr neu sydd wedi rhoi’r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth arbennig dros y 18 mis diwethaf?

Cadw’r fwrdeistref sirol yn symud dros y gaeaf

Wrth i'r dyddiau fyrhau a'r tywydd droi'n oerach, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau ar waith i gynorthwyo trigolion lleol ac i gadw'r fwrdeistref sirol yn symud dros fisoedd y gaeaf.

Pwyllgor craffu yn derbyn sicrwydd ynghylch tir datblygu'r glannau

Mae aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi pleidleisio i gefnogi penderfyniad i gymryd meddiant o dir ym Mae Tywodlyd a Pharc Griffin sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cam nesaf o adfywio o fewn Porthcawl, ac i ddarparu adroddiadau i'r Cabinet yn amlinellu eu hargymhellion ac awgrymiadau.

Chwilio A i Y