Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Arwyr Di-glod: Ein holl wirfoddolwyr

Maent wedi bod yn achubiaeth i nifer o breswylwyr ers dechrau pandemig y coronafeirws - gan siopa ar eu cyfer, casglu eu presgripsiynau, dosbarthu nwyddau a chysylltu’n rheolaidd â’r rheini sy'n unig neu'n orbryderus wrth warchod neu hunanynysu er mwyn cael sgwrs gyda nhw.

Y cyngor yn cynnig pecyn cymorth er mwyn cynorthwyo busnesau manwerthu i ailagor

Wrth i'r pandemig COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau manwerthu lleol sy'n ystyried ailagor i neilltuo lle, yn rhad ac am ddim, ar yr hyfforddiant ar-lein ar ymwybyddiaeth o COVID-19. Gall yr hyfforddiant hwn helpu i sicrhau bod y safle wedi'i baratoi yn dda ar gyfer croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y