Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Llwyddiant eto i ysgolion ledled y fwrdeistref sirol!

Mae ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflawni llwyddiant anhygoel unwaith eto, gydag uchafbwyntiau yn cynnwys ennill gwobrau iaith Gymraeg ac enghreifftiau arbennig o ymarfer mathemategol!

Cyngor yn dangos cefnogaeth i Wythnos Gweithredu Dementia

Mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gynorthwyo Wythnos Gweithredu Dementia’r Gymdeithas Alzheimer - digwyddiad cenedlaethol arbennig i godi ymwybyddiaeth o ddementia a hyrwyddo dealltwriaeth o’r symptomau.

Dathlu arwyr lleol yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer

Cydnabuwyd cyfraniadau rhagorol gan wirfoddolwyr, hyrwyddwyr elusennau, a hoelion wyth eraill cymdogaethau lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel enillwyr yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer eleni.

Dathliadau yn nodi datblygiadau yn Frog Pond Wood

Mae hi’n gyfnod prysur yng Ngwarchodfa Natur Frog Pond Wood, sydd bellach yn safle rhyddhau ar gyfer draenogod sydd wedi eu hadsefydlu. Mae’r safle wedi ymestyn ei ffiniau hefyd fel gwarchodfa natur, ac wedi darparu amgylchedd dysgu awyr agored ar gyfer meithrinfa leol Little Acorns.

Chwilio A i Y