Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nodi Sul y Cofio yn ystod y pandemig

O ganlyniad i'r pandemig parhaus, dethlir digwyddiadau cofio mewn ffyrdd gwahanol ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2020.

Gwaith clirio cargo ar ein glannau

Mae llawer o'r malurion a'r cargo o gynwysyddion storio coll a gyrhaeddodd ein glannau lleol bellach wedi'u clirio oddi ar draethau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

'Ni ddylai cymunedau danseilio'r pandemig'

Wrth i Gymru ddechrau ei hail wythnos o'r cyfnod clo atal cenedlaethol, diolchir cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ac fe'u hanogir nhw i ddal ati gyda'r gwaith da.

Lansio grantiau cyfnod atal byr cenedlaethol ar gyfer busnesau

Mae cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru yn cael ei lansio ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Mercher 28 Hydref i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau'r cyfnod atal byr.

Cadwch lygad am gynwysyddion storio coll

Gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gadw llygad am gynwysyddion storio a allai ymddangos ar hyd yr arfordir lleol.

Chwilio A i Y