Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfanswm o £680,000 o grantiau yn cael eu cyhoeddi i elusennau bach

Mae bron i 70 o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cyfanswm o £680,000 rhyngddynt gan grant cymorth gyda chyfraddau busnes i'w helpu nhw i ymateb i heriau ariannol Covid-19.

Ymweliadau dan do mewn cartrefi gofal yn ail gychwyn

Mae cartrefi gofal preswyl ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau dan do i deuluoedd, yn dilyn y canllaw diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Ysgolion yn paratoi i groesawu disgyblion yn ôl

Pan fydd ysgolion ledled Cyngor Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agor eu drysau ym mis Medi ar gyfer dechrau'r tymor hydref newydd, gall disgyblion, athrawon a staff ddisgwyl gweld nifer o newidiadau a fydd yn eu helpu i aros yn ddiogel ac iach.

Parcio am ddim yng nghanol y dref yn parhau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y gellir defnyddio'r meysydd parcio yng nghanol y dref a reolir gan y cyngor am ddim am fis ychwanegol, gan barhau dan fis Medi.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y