Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Torri Gwallt yn Codi Gwên yn Ysgol Gynradd Cwm Ogwr

I helpu yn ystod y cyfnod hwn o heriau ariannol, cynigwyd cymorth i rieni Ysgol Gynradd Cwm Ogwr drwy garedigrwydd Julie Grant a Lisa Morgan, trinwyr gwallt lleol. Rhoddodd y ddwy eu hamser a’u sgiliau am ddim, gan dorri gwallt plant yn barod i ddychwelyd i'r ysgol.

Cymuned Nantymoel yn croesawu darpariaeth gofal plant.

Mae cymuned leol arall yn elwa o raglen ehangu gofal plant Dechrau’n Deg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth i holl blant ifanc rhwng dwy a thair blwydd oed Nantymoel ddod yn gymwys am ddarpariaeth gofal plant a ariennir.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (16-22 Hydref), mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.

Prosiect gardd gymunedol Tŷ Pen y Bont yn addo dyfodol ffrwythlon

Roedd Medi 29 yn nodi agoriad ffurfiol prosiect cymunedol Tŷ Pen y Bont, menter sy'n cynnig digonedd o gyfleoedd i bawb sy'n cymryd rhan. Yn bresennol yn y lansiad oedd aelodau'r Senedd Huw Irranca-Davies a Sarah Murphy, yn ogystal â'r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Jane Gebbie, a agorodd yr ardd yn swyddogol.

Llwybr teithio llesol o Ynysawdre ar y gweill

Gyda chymorth gan gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau teithio llesol yng Nghymru, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau gwaith cyn hir ar lwybr teithio llesol o Ynysawdre (a welir mewn coch ar y map). Bydd y llwybr hwn yn cysylltu dau bwynt sydd eisoes yn rhan o’r rhwydwaith teithio llesol, yn ogystal â darparu man cychwyn ar gyfer llwybr arfaethedig ar gyfer y dyfodol a fydd yn parhau tua’r dwyrain heibio’r Afon Ogwr.

Chwilio A i Y