Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cymuned  

Y Cyngor yn annog mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LHDT+

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT+ trwy annog aelodau o'r gymuned leol sy'n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywedd ac â mynegiannau rhywedd eraill (LHDT+) i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Prosiect treialu cerbydau trydan

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain cynllun peilot tri mis lle bydd staff sy’n teithio ar draws y sir fel rhan o’u rolau yn defnyddio cerbydau trydan.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y