Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2024  

Cymorth cyfraddau busnes i barhau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd bron i 900 o fusnesau lleol unwaith eto'n gymwys am gymorth cyfraddau busnes wedi i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i fabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cyngor yn cymryd camau newydd i fynd i’r afael â galw digynsail am lety dros dro

Yn unol ag amcanion Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu dull newydd o weithio mewn perthynas â digartrefedd. Mae’r Cabinet wedi cymeradwyo prynu Tai Amlfeddiannaeth (HMO), yn ogystal â pharhau gyda’r darparwyr llety presennol am gyfnod o hyd at 12 mis er mwyn mynd i’r afael â sefyllfa lom digartrefedd ar draws y cyngor bwrdeistref.

Chwilio A i Y