Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ymarferydd arweiniol Cyfiawnder Ieuenctid yn ennill cymeradwyaeth uchel ei bri ar ffurf gwobr sy’n cyfateb i’r ‘Oscars’ yn y sector

Mae’r effaith gadarnhaol a gaiff Debbie Jones, Ymarferydd Arweiniol Trawma yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, yn treiddio trwy fywydau plant di-rif, yn ogystal â bywydau ei chydweithwyr – rhodd a gydnabuwyd ar ffurf cymeradwyaeth uchel ei bri gan Wobrau Ymddiriedolaeth Butler, a ddisgrifir fel yr ‘Oscars’ yn y sector gwarchodol a chyfiawnder cymunedol.

Sam Warburton, cyn-gapten rygbi Cymru, yn cynorthwyo Ysgol Gyfun Bryntirion i oleuo’r llwybr ar gyfer dyfodol y disgyblion

Mae Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith (CWRE) yn siapio’r cwricwlwm yn Ysgol Gyfun Bryntirion, gan gynnig amrywiaeth eang o brofiadau dysgu dilys sy’n canolbwyntio ar feithrin sgiliau trawsgwricwlaidd. Mae un prosiect gyrfaoedd, yn arbennig, wedi cael cymorth gan Sam Warburton, cyn-gapten Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon.

Pennod newydd a chyffrous yn hanes y Pafiliwn Mawr

Wrth i’r llenni ostwng ar ôl perfformiad olaf Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr o We Will Rock You ddydd Sul 4 Chwefror, bydd pennod newydd sbon yn dechrau yn hanes cyfoethog y Pafiliwn Mawr sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 92 eleni.

Cytuno ar drefniadau i ddymchwel maes parcio canol y dref er mwyn gwneud lle i gampws coleg newydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi caniatáu i’r cyngor symud ymlaen gyda thrafodaethau gyda chadwyni archfarchnad Aldi ac ASDA, yn ogystal â Network Rail, ar gyfer y cynllun arfaethedig i ddymchwel maes parcio aml-lawr Brackla One yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr - a fyddai’n symud datblygiad campws newydd Coleg Pen-y-bont ar Ogwr gam ymlaen.

Y Cabinet yn cymeradwyo’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2022-23, sy'n cynnwys ystadegau ynghylch nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedolion a phlant a dderbyniwyd eleni o gymharu â blynyddoedd blaenorol, sut mae'r cyngor wedi cydweithio â'r bwrdd diogelu rhanbarthol, yn ogystal â'r modelau ymarfer newydd sydd wedi'u rhoi ar waith.

Chwilio A i Y