Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gall y rhai sy'n gadael gofal ysbrydoli eraill

Wrth i filoedd o fyfyrwyr ddechrau yn y brifysgol y mis hwn, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ddymuno’n dda i bawb sy’n gadael gofal a fydd yn dechrau ar bennod ddiweddaraf eu bywydau.

Dyfodol caeau chwaraeon a mannau chwarae dan drafodaeth

Bydd y cyfyng gyngor ynglŷn â sut y dylai caeau chwaraeon, pafiliynau a mannau chwarae gael eu rheoli yn y dyfodol yn parhau i gael ei drafod yr wythnos hon gan gynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dewch i gwrdd ag Oggie ein sgwrsfot newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio Sgwrsfot newydd ar eu gwefan er mwyn i drigolion allu cyfathrebu â'r cyngor yn Gymraeg neu yn Saesneg, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Newidiadau i gasgliadau ailgylchu a sbwriel dros Ŵyl y Banc

Ni fydd unrhyw ailgylchu na sbwriel yn cael eu casglu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Llun 26 Awst, oherwydd Gŵyl y Banc, felly, bydd casgliadau un diwrnod yn hwyrach na'r arfer am weddill yr wythnos tan ddydd Sadwrn 31 Awst.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y