Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynllun Metro Plus Porthcawl yn mynd rhagddo

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfer cyfleuster bws o’r radd flaenaf, sydd wrth galon ardal adfywio Porthcawl yn ogystal â maes parcio Portway and Salt Lake, fis diwethaf.

Celf ar y stryd yn dal i syfrdanu preswylwyr lleol

Fel rhan o fenter ‘Strydoedd Mwy Diogel’ ar y cyd rhwng y cyngor a Heddlu De Cymru i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol a theimladau cyffredinol am ddiogelwch, mae Another Day Another Spray a Thew Creative yn parhau i ddangos eu doniau creadigol - a hynny drwy baentio rhagor o gel far y stryd ym Mracla, Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg.

Chwilio A i Y