Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn llofnodi’r Siarter Rhianta Corfforaethol

Ar ôl cael cymeradwyaeth gan ei Bwyllgor Cabinet ar Rianta Corfforaethol, mae’r Cyngor wedi llofnodi Siarter Rhianta Corfforaethol Llywodraeth Cymru. Trwy wneud hyn, addewir rhoi cymorth parhaus i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal trwy’r fwrdeistref sirol, gan sicrhau y cânt yr un cyfle i gyflawni eu potensial â’u cyfoedion – ymrwymiad sy’n cyd-fynd â Strategaeth Rhianta Corfforaethol newydd yr awdurdod lleol, a lansiwyd ym mis Ebrill 2023.

Cefnogaeth i wasanaethau bws masnachol yn 2024-25

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd cyllid Grant Rhwydwaith Bysiau ar gyfer 2024-25 yn ddigon i dalu am wasanaethau bysiau masnachol a dendrwyd yn ddiweddar, na fyddent o bosibl wedi gallu parhau ar ôl 31ain o Fawrth hebddo.

Ysgol Heronsbridge yn cael adroddiad arolygiad eithriadol

Gan ymuno â grŵp bach iawn o ysgolion o bob rhan o Gymru, mae Ysgol Heronsbridge yn un o ddim ond dwy ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i lwyddo i beidio â bod angen unrhyw argymhellion yn ystod arolygiad diweddar gan Estyn.

Ymarferydd arweiniol Cyfiawnder Ieuenctid yn ennill cymeradwyaeth uchel ei bri ar ffurf gwobr sy’n cyfateb i’r ‘Oscars’ yn y sector

Mae’r effaith gadarnhaol a gaiff Debbie Jones, Ymarferydd Arweiniol Trawma yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, yn treiddio trwy fywydau plant di-rif, yn ogystal â bywydau ei chydweithwyr – rhodd a gydnabuwyd ar ffurf cymeradwyaeth uchel ei bri gan Wobrau Ymddiriedolaeth Butler, a ddisgrifir fel yr ‘Oscars’ yn y sector gwarchodol a chyfiawnder cymunedol.

Sam Warburton, cyn-gapten rygbi Cymru, yn cynorthwyo Ysgol Gyfun Bryntirion i oleuo’r llwybr ar gyfer dyfodol y disgyblion

Mae Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith (CWRE) yn siapio’r cwricwlwm yn Ysgol Gyfun Bryntirion, gan gynnig amrywiaeth eang o brofiadau dysgu dilys sy’n canolbwyntio ar feithrin sgiliau trawsgwricwlaidd. Mae un prosiect gyrfaoedd, yn arbennig, wedi cael cymorth gan Sam Warburton, cyn-gapten Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon.

Pennod newydd a chyffrous yn hanes y Pafiliwn Mawr

Wrth i’r llenni ostwng ar ôl perfformiad olaf Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr o We Will Rock You ddydd Sul 4 Chwefror, bydd pennod newydd sbon yn dechrau yn hanes cyfoethog y Pafiliwn Mawr sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 92 eleni.

Chwilio A i Y