Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Newidiadau o ran ailgylchu a gwastraff dros Ŵyl y Banc

There won’t be any recycling and waste collections in Bridgend County Borough on Monday 6 May due to the May Day Bank Holiday, so collections will be one day later than usual for the rest of the week up until Saturday 11 May.

Dechrau ymgynghori ynglŷn â chaeau chwaraeon a phafiliynau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio un o’i ymgynghoriadau mwyaf erioed, gan wahodd safbwyntiau a fydd yn helpu i lunio dyfodol caeau chwaraeon, pafiliynau, torri gwair a meysydd chwarae.

Prosiectau cymunedol i elwa ar fwy na £85k

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi £20,000 tuag at gostau gosod trac athletau newydd yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr.

Preswylwyr Gofal Ychwanegol yn ymgartrefu’n dda

Mae preswylwyr ‘Tŷ Ynysawdre’, lleoliad cynllun ‘Gofal Ychwanegol’ diweddaraf Pen-y-bont ar Ogwr, wedi dathlu eu cartrefi newydd drwy gynnal te pnawn arbennig.

Addysg a gorfodaeth er mwyn mynd i’r afael â sbwriel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dyblu ei ymdrechion i leihau nifer y taflwyr sbwriel, y tipwyr anghyfreithlon a’r perchnogion cŵn anghyfrifol sy’n difetha'r amgylchedd lleol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y