Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyllid cyfnod clo i fusnesau lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod busnesau lleol wedi derbyn oddeutu £7.7m o gymorth ariannol yn ystod y cyfnod clo, ar ôl i Lywodraeth Cymru ddarparu grantiau cefnogi ar gyfer masnachwyr yn ystod y cyfnod atal byr oedd yn para pythefnos.

Cyfleuster profi Covid-19 symudol ym Maesteg a Phorthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau lle y bydd cyfleusterau profi coronafeirws wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesaf.

Canlyniadau Arolwg Busnes Rhanbarthol Covid-19

Fel rhan o gefnogaeth barhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tuag at fusnesau yn y pandemig Covid-19 presennol, yn ddiweddar ymgymerasom ag arolwg yn gofyn a oes gan fusnesau yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i redeg eu busnesau yn ddiogel.

Cadw'n ddiogel ar Noson Tân Gwyllt 2020

Gan nad oes arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus yn cael eu cynnal ar Noson Tân Gwyllt eleni, oherwydd pandemig coronafeirws, mae preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i sicrhau eu bod nhw'n mwynhau'r achlysur yn ddiogel o'u cartrefi drwy ddilyn rhai rheolau sylfaenol.

Tai fforddiadwy newydd ym Mhencoed

Mae datblygiad tai newydd gwerth £6.7 miliwn, yn cynnwys 40 o dai fforddiadwy o'r radd flaenaf, wedi ei gwblhau ar safle blaenorol Ysgol Gynradd Pencoed.

Trefniadau parseli bwyd i ddisgyblion ysgol

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon i gyfeiriadau cartrefi yr wythnos hon ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 9 ac uwch sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.

Chwilio A i Y