Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cymorth parcio canol tref yn cael ei ymestyn tan 30 Mehefin

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod y parcio rhad ac am ddim sydd ar gael ar hyn o bryd mewn dau faes parcio canol y dref a gynhelir gan y cyngor, er mwyn bod o gymorth i fasnachwyr, wedi cael ei ymestyn.

Mwy o ddewis i breswylwyr sy'n teithio ar drenau

Mae menter newydd yn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brynu tocynnau trên a theithio ar drên er mwyn manteisio ar gyfleoedd gwaith, hyfforddiant, addysg bellach a hamdden.

Chwilio A i Y