Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfnod enwebu ar agor ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn i eraill yn aml, sy’n codi arian i elusennau, neu sydd wedi rhoi’r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth arbennig yn ystod y 18 mis diwethaf?

Atgoffa rhieni a gofalwyr i hawlio eu talebau bwyd

Mae rhieni a gofalwyr y plant hynny sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa os nad ydynt yn hawlio eu taleb bwyd ar gyfer gwyliau hanner tymor yr Hydref erbyn 21 Tachwedd, y bydd yn dirwyn i ben.

Chwilio A i Y