Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Galw am farn ar y Polisi Trwyddedu newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn diweddaru ei Bolisi Trwyddedu ar gyfer 2019-2024 ac mae’n galw am eich barn ar ei nodau, ei gynigion a’i flaenoriaethau.

Dweud eich dweud am bafiliynau a meysydd chwaraeon

Nawr mai dim ond tair wythnos sydd i fynd tan ddyddiad cau'r ymgynghoriad (10 Gorffennaf), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog pobl i roi eu barn ar ddyfodol pafiliynau, meysydd chwaraeon, trefniadau torri gwair a pharciau chwarae.

Corws o gymeradwyaeth i gôr gofalwyr

Mae côr sydd wedi’i sefydlu’n benodol ar gyfer gofalwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dathlu’r Wythnos Gofalwyr (10 - 16 Mehefin) drwy ryddhau ei gân wreiddiol gyntaf!

Cyngor yn cyhoeddi cyfleoedd cyllido newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Ffatri Injans Ford yn bwriadu cau yn 2020, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu cyfarfod lefel uchel rhwng cyflogwyr ac arweinwyr busnesau lleol.

Dangoswch eich bod yn barod i leihau llygredd plastig

Mae busnesau a thrigolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i ddangos eu bod nhw’n barod i leihau llygredd plastig drwy gefnogi Diwrnod Cenedlaethol Ail-lenwi ar ddydd Mercher 19 Mehefin.

Galw am farn ar newid y cynllun gorfodi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau clywed barn pobl am y newidiadau arfaethedig i’w gynllun gorfodi amgylcheddol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y