Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun cyhoeddi

Rydym yn cyhoeddi ystod o wybodaeth a dogfennau ynghylch materion y cyngor. Gallwch ddarllen am y rhain drwy glicio ar y dolenni isod.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

  • cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi
  • prosesau gwneud penderfyniadau
  • meini prawf a gweithdrefnau mewnol
  • ymgynghoriadau

Y Cyfansoddiad

Papurau'r cyngor a'r cabinet

Papurau pwyllgorau

Ymgynghoriadau cyhoeddus

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth y mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’w chadw mewn cofrestrau a rhestrau a chofrestrau eraill sy’n gysylltiedig â’n swyddogaethau.

Rhestrau presenoldeb cynghorwyr

Y Dreth Gyngor a rhestrau prisio NNDR

Trwyddedau

Cynllunio

Etholiadau a phleidleisio

Chwilio A i Y