Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Datganiad cyfrifon

Nodion

Datganiad Cyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr 2023-24

Hysbysiad o Ganlyniad yr Archwiliad 2022-23

Llythyr archwilio blynyddol 2022-23

Arolwg o Gyfrifon I flwyddyn ariannol 2022-23

Heddlu De Cymru - Archwilio cyfrifon 2022-23

Datganiad Cyfrifon 2022 - 23

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Arolwg o Gyfrifon I flwyddyn ariannol 2021-22

Archwiliad o gyfrifon Heddlu'r de Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21

Datganiad Cyfrifon 2021-22

Arolwg o Gyfrifon I flwyddyn ariannol 2020-21

Casgliad o archwiliadau 2020 i 21

 

Datganiad cyfrifon

Datganiad Cyfrifon 2022-23

Datganiad Cyfrifon 2021-22

Datganiad Cyfrifon 2020-21

Datganiad Cyfrifon 2019-20

Datganiad Cyfrifon 2018-19

Datganiad Cyfrifon 2017-18

Datganiad Cyfrifon 2016-17

Datganiad Cyfrifon 2015-16

Datganiad Cyfrifon 2014-15

Datganiad Cyfrifon 2013-14

Datganiad Cyfrifon 2012-13

Datganiad Cyfrifon 2011-12

Datganiad Cyfrifon 2010-11

 

Harbwr Porthcawl

Datganiad Blynyddol Y Porthladd Porthcawl 2022-23

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2021-22

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2020-21

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2019-20

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2018-19

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2017-18

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2016-17

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2015-16

Datganiad Blynyddol y Porthladd Porthcawl 2014-15

 

Amlosgfa Llangrallo

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo 2022-23

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo 2021-22

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo 2020/21

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo 2019-20

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo 2018-19

Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Chwilio A i Y