Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llyfr cyllidebau

Mae’r dogfennau hyn yn grynodeb o gyllidebau refeniw a chyfalaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â gwybodaeth ariannol arall.

Maent yn cynnwys manylion am gyllidebau ar gyfer y flwyddyn gyfredol, a gwybodaeth arall am sut y caiff y gyllideb gyffredinol ei hariannu, gan gynnwys y dreth gyngor.

Mae hefyd yn cynnwys y Rhaglen Gyfalaf sy’n rhedeg hyd at 2020-27.

Mae’r dogfennau hyn yn helpu’r cyhoedd, y cynghorwyr a’r staff i ddeall sefyllfa ariannol y cyngor ac i baratoi at gyllidebau yn y dyfodol.

Llyfr Cyllideb 2024-25

Llyfr Cyllideb 2023-24

Llyfr Cyllideb 2022-23

Llyfr Cyllidebau 2021 i 22 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2020 i 21 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2019 i 20 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2018 i 19 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2017 i 18 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2015 i 16 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2014 i 15 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2013 i 14 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2012 i 13 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2011 i 12 a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Llyfr Cyllidebau 2010 i 11

Chwilio A i Y