Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llyfr cyllidebau

Mae’r dogfennau hyn yn grynodeb o gyllidebau refeniw a chyfalaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â gwybodaeth ariannol arall.

Maent yn cynnwys manylion am gyllidebau ar gyfer y flwyddyn gyfredol, a gwybodaeth arall am sut y caiff y gyllideb gyffredinol ei hariannu, gan gynnwys y dreth gyngor.

Mae hefyd yn cynnwys y Rhaglen Gyfalaf sy’n rhedeg hyd at 2020-27.

Mae’r dogfennau hyn yn helpu’r cyhoedd, y cynghorwyr a’r staff i ddeall sefyllfa ariannol y cyngor ac i baratoi at gyllidebau yn y dyfodol.

Chwilio A i Y