Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canlyniadau etholiadau

Gweler canlyniadau etholiadau blaenorol isod.

Etholiad Senedd Cymru

 

Canlyniadau etholiadau seneddol y DU

 

Canlyniadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Canlyniadau’r Etholiad Llywodraeth Leol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhaliwyd ar 05 Mai 2022.Canran y nifer a bleidleisiodd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd 36.25%

Tabl o ganlyniadau

Abercynffig - Datganiad canlyniad y bleidlais

Melin Ifan Ddu - Datganiad canlyniad y bleidlais

Dwyrain Bracla a Llangrallo Isaf - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Dwyrain Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Gorllewin Bracla - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Caerau - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cefn-glas - Datganiad canlyniad y bleidlais

Coety Uchaf - Datganiad canlyniad y bleidlais

Corneli - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cwm Garw - Datganiad canlyniad y bleidlais

Llangynwyd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Dwyrain Maesteg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Gorllewin Maesteg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Nant-y-moel - Datganiad canlyniad y bleidlais

Drenewydd - Datganiad canlyniad y bleidlais

Notais - Datganiad canlyniad y bleidlais

Bro Ogwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Hengastell - Datganiad canlyniad y bleidlais

Pencoed a Phen-prysg - Datganiad canlyniad y bleidlais

Pen-y-fai - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Dwyrain Porthcawl - Datganiad canlyniad y bleidlais

Canol Gorllewin Porthcawl - Datganiad canlyniad y bleidlais

Y Pîl, Cynffig a Chefn Cribwr - Datganiad canlyniad y bleidlais

Rest Bay - Datganiad canlyniad y bleidlais

Llansanffraid-ar-Ogwr ac Ynysawdre - Datganiad canlyniad y bleidlais

Cyngor Cymuned Bracla, Ward Dwyrain Bracla – Datganiad Canlyniad y Bleidlais

 

 

Canlyniadau etholiadau tref a chymuned

 

Canlyniadau etholiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

,Datganiad o Ganlyniadau’r Bleidlais

 

Canlyniadau etholiadau senedd Ewrop

 

Chwilio A i Y