Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffurflenni a ffioedd cynllunio

I wneud cais am ganiatâd cynllunio, gallwch chi lawrlwytho ffurflen gais neu wneud cais ar-lein drwy'r porth cynllunio.

Bydd yn rhaid i chi dalu ffi i dalu cost y cais cynllunio. Dysgwch fwy am ffïoedd ceisiadau cynllunio ar y ddogfen Graddfa Ffïoedd.

Mae angen cynllun lleoliad safle yn achos pob cais cynllunio ac weithiau cynllun bloc sy’n nodi lleoliad a ffiniau’r safle. Gallwch chi ddefnyddio gwasanaeth ‘Prynu Cynllun’ y porth cynllunio er mwyn sicrhau bod eich cynllun yn addas.

Os cwblheir Tystysgrif B neu C, rhaid rhoi hysbysiad i unigolion a'i gyhoeddi mewn papur newyddion lleol.

Cyswllt

Adran Gynllunio

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y