Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn rhoi cymorth a chefnogaeth am ddim i blant dan bedair oed mewn ardaloedd penodol. Ei nod yw gwella eu cyfleoedd a rhoi dechrau teg iddynt pan fyddant yn mynd i’r ysgol. Caiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gefnogaeth yn cynnig:

  • gofal plant rhan amser o ansawdd uchel i blant rhwng 2 a 3 oed
  • ymwelydd iechyd i helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennych
  • mynediad at gymorth rhianta
  • cymorth gyda datblygu ieithyddol cynnar

Mae Dechrau'n Deg yn gweithredu mewn rhannau penodol o Fetws, Melin Ifan Ddu, Bracla, Cefn Glas, Caerau, Corneli, Lewistown, Parc Maesteg, Ystâd Oakwood, Plasnewydd, Sarn a Melin Wyllt.

Manylion cyswllt

I gael gwybod a ydych yn gymwys i fod yn rhan o’r rhaglen Dechrau’n Deg, cysylltwch â:

Cyswllt

Ffôn: 01656 815168

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymweld â thudalen Facebook Dechrau'n Deg Pen-y-bont ar Ogwr.

Contact Details

Gwybodaeth gyswllt ar gyfer hybiau cymunedol a gofal plant Dechrau’n Deg

Dechrau’n Deg Afon y Felin

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815032

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815033

Dechrau’n Deg Betws

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815031

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815028

Dechrau’n Deg Melin Ifan Ddu / Trelewis

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg Melin Ifan Ddu

01656 815798 / 01656 815797

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg Melin Ifan Ddu

01656 815799
Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg Trelewis 01656 815765
Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg Trelewis 01656 815766
Dechrau’n Deg Bracla

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815785

Dechrau’n Deg Blaenllynfi

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815717

Dechrau’n Deg Lon y Parc

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815152

Dechrau’n Deg Caerau

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815038

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815037 / 07525 731692

Dechrau’n Deg Cefn Glas

Swyddfa Dechrau’n Deg Wildmill yw’r swyddfa gyswllt

01656 815858

Os oes gennych ymholiadau gofal plant, cysylltwch â’r rhif uchod ar gyfer swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815168

Dechrau’n Deg Garth

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815436

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815438

Dechrau’n Deg Plasnewydd

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815038

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815037 / 07525 731692

Dechrau’n Deg Sarn

Cynorthwy-ydd gweinyddol swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815786

Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

01656 815788

Dechrau’n Deg Wildmill

Swyddfa

01656 815858

Os oes gennych ymholiadau gofal plant, cysylltwch â’r rhif uchod ar gyfer swyddfa Dechrau’n Deg

01656 815168

Efallai byddwch yn ei weld yn ddefnyddiol i chwilio ar wefan Dewis i gael manylion am wasanaethau, gan gynnwys gofal plant a gweithgareddau i blant.

Chwilio A i Y