Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhybuddio cwsmeriaid am amlygiad posibl i Covid-19

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cysylltu â phobl a ymwelodd â'r Masons Arms ym Mryncethin ar 26 Mehefin 2021 yn dilyn profion coronafeirws positif i nifer o bobl oedd ar y safle y diwrnod hwnnw.

Sut mae'r cyngor wedi cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei adroddiad Safonau’r Gymraeg blynyddol sy’n manylu ar ymdrechion yr awdurdod i gydymffurfio â’r cyfrifoldebau statudol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae cael yr ail frechlyn yn 'hollbwysig'

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl am bwysigrwydd sicrhau eu bod yn cael y ddau frechlyn ac yn cael eu brechu'n llawn rhag y coronafeirws Covid-19.

Chwilio A i Y