Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ymgyrch asthma yn ymweld â dwy ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Fel rhan o fenter ledled ysgolion Cymru, mae Ysgol Gynradd Penybont ac Ysgol Gymraeg Bro Ogwr wedi croesawu Asthma + Lung UK Cymru i’r ysgolion er mwyn proffilio’r ymgyrch i addysgu pobl am sut i ymateb os yw plentyn yn cael ymosodiad asthma.

Torri Gwallt yn Codi Gwên yn Ysgol Gynradd Cwm Ogwr

I helpu yn ystod y cyfnod hwn o heriau ariannol, cynigwyd cymorth i rieni Ysgol Gynradd Cwm Ogwr drwy garedigrwydd Julie Grant a Lisa Morgan, trinwyr gwallt lleol. Rhoddodd y ddwy eu hamser a’u sgiliau am ddim, gan dorri gwallt plant yn barod i ddychwelyd i'r ysgol.

Cymuned Nantymoel yn croesawu darpariaeth gofal plant.

Mae cymuned leol arall yn elwa o raglen ehangu gofal plant Dechrau’n Deg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth i holl blant ifanc rhwng dwy a thair blwydd oed Nantymoel ddod yn gymwys am ddarpariaeth gofal plant a ariennir.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (16-22 Hydref), mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.

Chwilio A i Y