Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Sut mae'r cyngor wedi cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei adroddiad Safonau’r Gymraeg blynyddol sy’n manylu ar ymdrechion yr awdurdod i gydymffurfio â’r cyfrifoldebau statudol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gŵyl Caru Cerdded 2021 yn dechrau

Gwahoddir cerddwyr o bob oed a gallu i rannu straeon hanesyddol wrth archwilio eu hardal leol wrth i’r Ŵyl Flynyddol Caru Cerdded (Mehefin 19 – Gorffennaf 1 2021) gychwyn.

Clwb chwaraeon a chyngor tref yn ymgymryd â chaeau a phafiliwn

Mae Clwb Athletau Bechgyn a Merched Pencoed wedi ymgymryd â'r gwaith o reoli'r pafiliwn a chaeau chwarae ym Mharc Coetir, Pencoed o ddydd i ddydd, fel rhan o Raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC).

Y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Cosy Corner ym Mhorthcawl

Gyda chynlluniau ar gyfer creu cyfleusterau newydd yn Cosy Corner ym Mhorthcawl yn parhau i wneud cynnydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu cysyniad cynnar sy'n dangos sut mae'n gobeithio buddsoddi dros £1.8m i'r lleoliad eiconig ar lan y môr.

Bws to-agored yn dod i Borthcawl

Mae First Cymru wedi lansio bws to-agored newydd ym Mhorthcawl a fydd yn rhedeg trwy gydol yr haf.

Atgoffa pobl i gadw pellter cymdeithasol cyn penwythnos Gŵyl y Banc

Mae'n addo tywydd braf dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Mai, ac ar ddechrau'r wythnos nesaf, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl i gofio cadw pellter cymdeithasol wrth iddynt ymlwybro tuag at draethau a mannau hardd.

Chwilio A i Y