Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Diweddariad ar daliad gofalwyr di-dâl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dechrau'r broses o wneud taliadau untro o £500 i bob gofalwr di-dâl cymwys yn y fwrdeistref sirol.

Taliad Cynllun Cymorth Tanwydd dros y Gaeaf yn Dyblu i £200

Bydd aelwydydd cymwys sy'n wynebu biliau tanwydd cynyddol yn derbyn £100 o daliad rhyddhad ychwanegol fel rhan o Gronfa Gymorth Aelwydydd Llywodraeth Cymru sy'n darparu £51m o gymorth wedi ei dargedu i deuluoedd a'r rhai mwyaf bregus yn y gymdeithas.

Chwilio A i Y