Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Cabinet yn cymeradwyo polisi diogelu wedi'i ddiweddaru

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo polisi diogelu corfforaethol wedi’i ddiweddaru i helpu i sicrhau bod plant ac oedolion bregus yn cael eu diogelu rhag niwed.

Arolygwyr yn canmol gwasanaeth cymorth cartref

Mae arolygwyr o Arolygiaeth Gofal Cymru wedi canmol gwasanaeth gofal cartref y cyngor yn dilyn arolwg oedd yn tynnu sylw at yr adborth cadarnhaol gan bobl ynghylch y gofal a'r cymorth maent yn ei dderbyn.

Chwilio A i Y