Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Byddwch yn ddiogel wrth fwynhau'r arfordir yr haf hwn

Wrth i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhyfrydu yn nhywydd poeth cynnar yr haf a dolffiniaid wedi'u gweld yn y môr ym Mhorthcawl unwaith eto, mae ymwelwyr yn cael eu hannog i fwynhau arfordir trawiadol yr ardal mewn modd diogel.

Trefnu digwyddiad yr haf hwn?

Mae preswylwyr a threfnwyr sy’n bwriadu cynnal digwyddiadau cyhoeddus yr haf hwn yn cael eu hatgoffa o’r pecyn cymorth defnyddiol sydd ar gael gan y cyngor.

Cynghorion gorau i gadw’n ddiogel wrth i’r tymheredd godi

Gyda disgwyl i’r tymheredd gyrraedd mor uchel â chanol y tridegau a rhybudd tywydd oren mewn grym ar gyfer y rhan helaeth o Gymru rhwng dydd Sul 17 a dydd Mawrth 19 Gorffennaf, mae preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gymryd gofal ychwanegol yn ystod y dyddiau nesaf.

Diweddaru ardal chwarae i blant gyda buddsoddiad gwerth £500k

Mae gwaith wedi dechrau ar raglen fuddsoddi gwerth £500k, sydd â'r nod o adnewyddu ardaloedd chwarae a diweddaru hen offer ledled y fwrdeistref sirol. Mae'r gwaith yn cael ei wneud mewn cyfres o gontractau a reolir gan yr adran Mannau Gwyrdd.

Chwilio A i Y