Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Parcio a theithio newydd yn parhau i fod ar yr agenda

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau ei fod yn dal yn bwriadu darparu cyfleuster parcio a theithio gwell yn y Pîl, er gwaethaf newyddion diweddar a gyhoeddodd bod cyllid ar gyfer y prosiect yn cael ei fuddsoddi mewn cyfleuster bws Metro.

Cyngor i hedfan baner ar gyfer Diwrnod 999

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos ei gefnogaeth i'r GIG a gwasanaethau argyfwng trwy hedfan baner o’r Swyddfeydd Dinesig ar ddiwrnod 999.

Chwilio A i Y