Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Cabinet i drafod rhaglen gyfalaf ddiwygiedig

Yn ei gyfarfod yr wythnos hon, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 i 2030/31.

Sesiynau galw i mewn yn barod i drafod dyfodol Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau efelychiadau artistig sy’n cynnig cipolwg ar sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol cyn sesiynau galw i mewn ‘creu lle’ yr wythnos hon.

Cynllun ‘creu lleoedd’ newydd i gynnig cipolwg ar ddyfodol Porthcawl

Maes parcio aml-lawr modern yn Hillsboro Place, gwesty sba moethus ar y lan, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus, estyniad i Dock Street ac ardaloedd cymunedol newydd; dyma ond ychydig o’r cyfleoedd posibl mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau eu harchwilio fel rhan o’i ymgynghoriad ‘creu lleoedd’ newydd.

Chwilio A i Y