Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae'r cyngor

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae ar gyfer 2022-2024. Nod y cynllun yw cyflawni'r cyfleoedd chwarae gorau i blant a phobl ifanc mewn ystod eang o weithgareddau ar draws y fwrdeistref sirol.

Cytuno ar Gynllun Gostwng y Dreth Gyngor 2023-2024

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar gyfer 2023-2024, sy'n cynnwys elfen ddewisol er mwyn sicrhau bod trigolion cymwys yn cael cymaint o gymorth â phosibl.

Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Ddi-Garbon, 2030

Mae cynllun sy’n amlinellu sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu gweithio tuag at dargedau Llywodraeth Cymru ar gyflawni statws di-garbon net erbyn y flwyddyn 2030, wedi cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Swydd Wag ar y Pwyllgor Safonau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr yn ceisio penodi Aelod Annibynnol (Cyfethol) i wasanaethu ar ei Bwyllgor Safonau. Bydd y penodiad am dymor o 6 blynedd a gellir ei adnewyddu am dymor arall o 4 blynedd.

Chwilio A i Y