Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Mwynhau tywydd poeth yn ddiogel

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i beidio ag oeri drwy fynd i nofio mewn afon, llyn neu bwll yn ystod y tywydd poeth.

Datganiad: Damwain traffig ffordd ddifrifol yn Llangynwyd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydymdeimlo â theulu a chyfeillion merch 28 oed a fu farw mewn damwain draffig yn gynharach yn yr wythnos. Mae ein meddyliau hefyd gyda'r unigolion a gafodd eu cludo i'r ysbyty.

Y Cyngor yn chwilio am ddarparwyr ar gyfer y cynllun Llety â Chymorth

A allwch chi helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a byw bywyd llawn ac annibynnol? Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am bobl a all gynnig lleoliadau tymor byr i bobl ifanc 16 oed neu hŷn o dan y cynllun llety â chymorth.

Cyngor yn croesawu rhagor o gymorth drwy'r Taliad Tanwydd dros y Gaeaf

Yn fuan iawn, bydd mwy o aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu hawlio taliad untro gwerth £200 i helpu i dalu biliau ynni yn ystod yr hydref a'r gaeaf. Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y byddai'r cymorth yn cael ei ymestyn i gyrraedd mwy o bobl gymwys.

Chwilio A i Y