Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfle heb ei ail i lunio dyfodol man agored arfaethedig Porthcawl

Gan gysylltu â chynlluniau adfywio Porthcawl, bydd dau ddigwyddiad ymgynghori anffurfiol yn cael eu cynnal ym mis Mawrth. Mae’r digwyddiadau hyn yn gwahodd trigolion lleol i leisio’u barn am sut y dylid defnyddio man agored cyhoeddus arfaethedig Porthcawl.

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023-24 yn blaenoriaethu lles cymunedol

Mae cyllideb sydd â’r nod o gefnogi teuluoedd, hyrwyddo lles ac amddiffyn aelodau mwyaf agored i niwed y gymuned leol drwy’r argyfwng costau byw parhaus wedi’i chymeradwyo ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyllideb y cyngor 2023-24: Beth mae'n ei olygu i gyllid ac adnoddau

Mae cynigion cyllideb 2023-24 wedi’u cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a chwrdd â rhai o’r heriau anoddaf y mae wedi’u hwynebu erioed.

Chwilio A i Y