Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mannau gwyrdd i'w harchwilio o garreg eich drws

I nifer o breswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae ymarfer corff dyddiol wedi dod yn offer allweddol ar gyfer eu helpu nhw i ymdopi â bywyd yn ystod y cyfnod clo.

Cyngor yn nodi Wythnos Prentisiaethau 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu cyfraniad gwerthfawr ei brentisiaid cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru, a gynhelir rhwng 8-14 Chwefror 2021

64,700 o bobl wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod bron i 64,700 o bobl sy’n byw ledled y rhanbarth, yn cynnwys mwy nag 17,400 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws erbyn hyn

Chwilio A i Y