Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

‘Diolch o galon’ am wneud Apêl Siôn Corn eleni mor llwyddiannus!

Drwy gydol mis Rhagfyr, gwnaethom alw ar gefnogaeth a haelioni grwpiau lleol, eglwysi, busnesau ac aelodau’r cyhoedd caredig i gyfrannu at ein Hapêl Siôn Corn 2023, i sicrhau bod plant sydd dan ein gofal ni yn cael anrheg i’w hagor ar Ddiwrnod Nadolig.

Cyllid i ysgolion coedwig i wella llesiant plant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael £400k o gyllid Llywodraeth Cymru i greu ysgolion coedwig awyr agored mewn wyth o ysgolion cynradd ledled y fwrdeistref sirol.

Cwm Ogwr i elwa o brosiect i gynyddu coetiroedd

Mewn ymgais i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chynyddu coetiroedd a chysylltedd cynefinoedd ar frig Cwm Ogwr, nod y cyngor yw plannu dros 10,000 o goed, gyda chynllun mosaig cynefin yn cael ei gynnig ar gyfer Caeau Aber, a elwir hefyd yn 'Planka'.

Bwyty lleol yng nghanol achos erlyn hylendid bwyd

Ar ôl ymchwiliad gan y Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir (SRS), cafodd dau gyfarwyddwr a oedd ynghlwm â gweithredu’r bwyty Swaddesh ym Mynydd Cynffig eu dedfrydu yn Llys Ynadon Caerdydd ar 27 Tachwedd.

Chwilio A i Y