Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gardd gymunedol newydd Nant-y-moel wedi agor yn swyddogol

Mynychodd gynghorwyr a gwesteion arbennig agoriad swyddogol y Maer, y Cynghorydd John Spanswick, o ardd gymunedol newydd yn ddiweddar, wedi’i chreu ar gyn-safle Neuadd y Glowyr Canolfan y Berwyn yn Nant-y-moel.

Pafiliwn a chaeau chwarae Rest Bay yn cael eu trawsnewid i hwb cymunedol chwaraeon

Ymwelodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor, a'r Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau, â phafiliwn a chaeau chwarae Rest Bay sydd wedi eu hail ddatblygu ar ôl trosglwyddiad ased cymunedol (CAT) llwyddiannus, a alluogodd Rest Bay Sport (RBS) i ddatblygu hwb cymunedol cyfeillgar / chwaraeon.

Pafiliwn RFC Bryncethin yn cael ei adnewyddu yn dilyn Trosglwyddiad Asedau Cymunedol (CAT) llwyddiannus

Ymwelodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor, a'r Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau, â Chanolfan Gymunedol Bryncethin yn ddiweddar. Cafodd yr adeilad ei ailagor ym mis Gorffennaf 2019 yn dilyn ailddatblygiad yn y pafiliwn chwaraeon oedd werth oddeutu £550,000, ac ar ôl i'r adeilad a'r caeau chwarae ym Mryncethin RFC fod yn destun Trosglwyddo Ased Cymunedol. Cawsant hefyd gwmni’r Cynghorydd lleol, Gary Thomas, yn ystod eu hymweliad.

Chwilio A i Y