Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriadau sydd wedi cau

Rydym wrthi’n gweithio ar gynnwys y dudalen hon ar hyn o bryd.

Rhoddir isod manylion yr ymgynghoriadau yr ydym wedi'u cynnal, ond sydd bellach wedi cau.

Bydd adborth ar yr ymatebion a dderbyniwyd a nodiadau ar sut y byddwn ni'n gweithredu ar y wybodaeth honno hefyd yn cael eu darparu yma wrth i'r data ddod ar gael.

Rydym hefyd yn cadw manylion yr ymgynghoriadau o 2014 a chynharach. Cysylltwch â ni drwy'r isod am ragor o wybodaeth.

Tîm Ymgynghori

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643664
Cyfnewid testun: 18001 01656 643664
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y