Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Egin cyfrwng Cymraeg Porthcawl a darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg

Y cynnig yw creu Ysgol Egin Cyfrwng Cymraeg (hynny yw, 'dosbarth dechrau' i 30 o leoedd cyfwerth â llawn amser ar gyfer disgyblion Meithrin a 30 o leoedd ar gyfer disgyblion Derbyn) wedi eu lleoli ar y cyd â darpariaeth gofal plant ym Mhorthcawl ar ran o dir ar safle presennol Ysgol Gynradd Porthcawl.

Dweud eich dweud

Mae’r ymgynghoriad nawr ar gau.

Chwilio A i Y