Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig

Mae’r ymgynghoriad nawr ar gau.

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig drwy ehangu.

Byddai’r trefniant dau safle presennol yn dod i ben a’r adran fabanod yn symud i adeilad newydd Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig ar safle’r adran iau bresennol yn Stryd Pwllygath, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6ET, mewn grym o fis Medi 2025 ymlaen.

Uned Gymorth y Gyfarwyddiaeth (EDSU)

Ffôn: 01656 643664
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB..

Chwilio A i Y