Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad Polisi Trwyddedu

Cynnig i fabwysiadu Asesiad o'r Effaith Gronnol ar Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Dan Ddeddf Drwyddedu 2003, mae gan y Cyngor, fel awdurdod trwyddedu, y pŵer i gyhoeddi asesiad o'r effaith gronnol bob tair blynedd.

Bydd yr asesiad o'r effaith yn cynorthwyo'r Cyngor i gyfyngu ar nifer y mathau o geisiadau trwydded sy'n cael eu cymeradwyo mewn ardaloedd lle mae tystiolaeth yn dangos bod nifer neu ddwysedd y safleoedd trwyddedig yn cael effaith negyddol ar ardal benodol. 

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad ar yr asesiad o'r effaith ar gyfer y tair blynedd nesaf, ac yn croesawu safbwyntiau gan y cyhoedd, y sector lletygarwch a phartïon eraill sydd â diddordeb. 

Dweud eich dweud

Mae’r ymgynghoriad nawr ar gau.

Chwilio A i Y