Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o wybodaeth ar ymgynghoriadau

Canllawiau ymgynghori

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu yng Nghymru

Mae'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru yn rhoi canllawiau ar gyfer arfer gorau ar ymgysylltu â dinasyddion. Rydym wedi ymrwymo wrth yr egwyddorion, a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2011.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. Mae'n gweithio i roi terfyn ar wahaniaethu, lleihau anghydraddoldeb, diogelu hawliau dynol a chreu perthnasau da. Y nod yw sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg i gymryd rhan yn ein cymdeithas.

Cynllun corfforaethol cyngor bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein cynllun corfforaethol sy'n manylu’r canlynol:

  • Ein blaenoriaethau gwella ar gyfer dinasyddion
  • camau gweithredu i gyflawni’r blaenoriaethau
  • nodwyr llwyddiant

Ymgynghoriadau eraill

Dyma ganllaw i bobl ifanc ar a guide for young people on the Well-being of Future Generations Act.

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Dweud eich dweud ar yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru trwy Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru.

Cyswllt

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau ymgynghori, neu am y Panel Dinasyddion. Gallwch hefyd ofyn am unrhyw wybodaeth sydd ar y tudalennau gwe ymgynghori mewn ffurf arall.

Tîm Ymgynghori

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643664
Cyfnewid testun: 18001 01656 643664
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y