Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Cefnogaeth i wasanaethau bws masnachol yn 2024-25

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd cyllid Grant Rhwydwaith Bysiau ar gyfer 2024-25 yn ddigon i dalu am wasanaethau bysiau masnachol a dendrwyd yn ddiweddar, na fyddent o bosibl wedi gallu parhau ar ôl 31ain o Fawrth hebddo.

Staff y cyngor yn gweithredu’n gyflym drwy gydol Storm Henk

Wrth i Storm Henk daro rhannau helaeth o’r Deyrnas Unedig yr wythnos hon, gweithiodd tîm Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiflino i sicrhau bod pob ffordd yn parhau i fod yn ddiogel ac yn rhydd rhag malurion.

Cynllun Metro Plus Porthcawl yn mynd rhagddo

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfer cyfleuster bws o’r radd flaenaf, sydd wrth galon ardal adfywio Porthcawl yn ogystal â maes parcio Portway and Salt Lake, fis diwethaf.

Arian Llywodraeth Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau teithio llesol lleol

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael £1.5m i hwyluso llwybrau teithio llesol newydd a gwell ledled y fwrdeistref sirol. Bydd y gwelliannau’n cynnwys adeiladu llwybrau teithio llesol newydd, gwaith ymgynghori ar gyfer datblygu’r cynllun yn y dyfodol, a gwaith hyrwyddo.

Chwilio A i Y