Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cerbydau gwastraff ac ailgylchu i leihau allyriadau co2 o 90 y cant

Mae contractwr gwastraff ac ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Kier, bellach yn defnyddio 40 o gerbydau sy'n gweithio gyda thanwydd Olew Llysiau Hydrogenaidd (HVO) , a fydd yn cynorthwyo i leihau allyriadau co2 o 90 y cant.

Datgloi tir datblygu i adfywio'r glannau

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i symud ymlaen gyda chynlluniau i feddiannu tir yn Sandy Bay a Pharc Griffin sydd ei angen i gyflawni gwaith adfywio ar gyfer y dyfodol ym Mhorthcawl.

Gwneud cais am leoedd mewn ysgolion uwchradd ar-lein

Mae derbyniadau ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2023 ar fin agor ddydd Llun 17 Hydref am 10am, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa trigolion bod cyflwyno cais y fwy syml a chyflym nag erioed.

Gemau OlympAge yn dychwelyd yn dilyn y pandemig

Dychwelodd y 'Gemau OlympAge' yn ddiweddar, gyda thimau o bobl hŷn yn cymryd rhan yn y digwyddiad llesiant a gynhaliwyd yng Nghanolfan Fywyd Halo Pen-y-bont ar Ogwr.

Cronfa costau byw dewisol yn barod i'w lansio

Bydd Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio ei gronfa costau byw dewisol ar 1 Hydref, gyda'r nod o gynnig cymorth pellach i drigolion yn ystod yr argyfwng costau byw.

Chwilio A i Y