Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ailgylchu a gwastraff  

Y gweithwyr a fydd yn cynnal gwasanaethau’r cyngor dros y Nadolig

Tra bydd nifer ohonom yn mwynhau ychydig ddyddiau o wyliau dros gyfnod yr ŵyl, cofiwch am y bobl hynny a fydd ar ddyletswydd yn ystod 12 diwrnod y Nadolig, yn helpu i wneud y Nadolig yn arbennig i bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain, yn gofalu am bobl fregus, yn cadw cymunedau’n lân ac yn daclus, ac yn sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel i deithio arnynt.

Rhybudd ar ôl i daniwr achosi tân ailgylchu

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â rhoi tanwyr cannwyll a barbeciw allan gyda'u casgliadau ailgylchu neu fagiau bin wrth ymyl y ffordd.

Gwaith clirio cargo ar ein glannau

Mae llawer o'r malurion a'r cargo o gynwysyddion storio coll a gyrhaeddodd ein glannau lleol bellach wedi'u clirio oddi ar draethau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y