Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

10k Porthcawl yn dychwelyd

Bydd 10K Porthcawl Healthspan, digwyddiad rhedeg mawr a gafodd ei gynnal am y tro cyntaf yn 2019, yn dychwelyd yr haf hwn ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd. Mae disgwyl i’r digwyddiad ddenu miloedd o redwyr o ledled y DU.

Diweddariad ar daliad gofalwyr di-dâl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dechrau'r broses o wneud taliadau untro o £500 i bob gofalwr di-dâl cymwys yn y fwrdeistref sirol.

Plant i elwa ar fynediad at wersi ac offerynnau cerdd am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu lansiad Cynllun Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Gerddoriaeth a’r Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol a fydd yn sicrhau na fydd unrhyw blentyn yn y fwrdeistref sirol yn colli’r cyfle i fanteisio ar weithgareddau a gwersi cerdd oherwydd eu sefyllfa ariannol.

Chwilio A i Y