Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ailgylchu a gwastraff  

Cyngor newydd ar gasgliadau ailgylchu

Yn dilyn yr amhariad diweddar a achoswyd gan eira a rhew, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier wedi cadarnhau rhai newidiadau dros dro i sut y cynhelir casgliadau ailgylchu a gwastraff

Y gweithwyr a fydd yn cynnal gwasanaethau’r cyngor dros y Nadolig

Tra bydd nifer ohonom yn mwynhau ychydig ddyddiau o wyliau dros gyfnod yr ŵyl, cofiwch am y bobl hynny a fydd ar ddyletswydd yn ystod 12 diwrnod y Nadolig, yn helpu i wneud y Nadolig yn arbennig i bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain, yn gofalu am bobl fregus, yn cadw cymunedau’n lân ac yn daclus, ac yn sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel i deithio arnynt.

Rhybudd ar ôl i daniwr achosi tân ailgylchu

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â rhoi tanwyr cannwyll a barbeciw allan gyda'u casgliadau ailgylchu neu fagiau bin wrth ymyl y ffordd.

Chwilio A i Y