Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2023  

Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Ddi-Garbon, 2030

Mae cynllun sy’n amlinellu sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu gweithio tuag at dargedau Llywodraeth Cymru ar gyflawni statws di-garbon net erbyn y flwyddyn 2030, wedi cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Swydd Wag ar y Pwyllgor Safonau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr yn ceisio penodi Aelod Annibynnol (Cyfethol) i wasanaethu ar ei Bwyllgor Safonau. Bydd y penodiad am dymor o 6 blynedd a gellir ei adnewyddu am dymor arall o 4 blynedd.

Mannau creadigol dros dro yn helpu i roi hwb i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn adnewyddu Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr gyda gweithgareddau a siopau dros dro drwy’r fenter PopUp Wales, sy’n rhan o’r prosiect ehangach Elevate and Prosper (EAP) - a ariennir gan Gronfa Adfywio Cymuned Llywodraeth y DU a Chronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru.

Canolfannau Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr ar fin agor mewn cymunedau lleol

Mae cymunedau lleol yn elwa o gyllid gan y cyngor i uwchraddio cyfleusterau mewn lleoliadau ar draws y fwrdeistref sirol. O ganlyniad, bydd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu sefydlu canolfannau cymunedol yn y lleoliadau hyn, gan ganiatáu i fwy o breswylwyr o’r tu allan i’r prif ardaloedd canol tref i ddefnyddio eu gwasanaethau.

Chwilio A i Y