Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Profi cymunedol ar gael i weithwyr allweddol

Atgoffir gweithwyr allweddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gallant wneud cais am brawf mewn canolfan brofi cymunedol drwy rif ffôn penodol os ydyn nhw, neu aelod o'u haelwyd, yn profi unrhyw symptomau Covid-19

Diweddariad ar drefniadau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y cyngor yn apelio ar ofalwyr i gamu ymlaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar breswylwyr sydd â phrofiad o weithio o fewn gofal cymdeithasol i helpu i gefnogi'r bobl hynny mewn angen yn ystod y pandemig coronafeirws

Chwilio A i Y