Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Contractau estynedig gwasanaethau byw â chymorth

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo i ymestyn ei gontractau presennol gyda chwmnïau sy'n darparu gwasanaethau byw â chymorth i fwy na 113 o bobl gydag anableddau dysgu ar draws 49 lleoliad gwahanol.

Gweithgareddau yn ystod Wythnos Diogelu 2020

Eleni, cynhelir Wythnos Diogelu o ddydd Llun 16 Tachwedd tan ddydd Gwener 20 Tachwedd, gydag ystod o weithgareddau am ddim ar gael ar gyfer y cyhoedd i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu.

'Ni ddylai cymunedau danseilio'r pandemig'

Wrth i Gymru ddechrau ei hail wythnos o'r cyfnod clo atal cenedlaethol, diolchir cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ac fe'u hanogir nhw i ddal ati gyda'r gwaith da.

Chwilio A i Y