Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Cyllid brys i fysiau i barhau

Bydd cymorth ariannol brys yn parhau ar gyfer cwmnïau bysiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cael eu heffeithio gan gyfyngiadau coronafeirws

Adfer problem gyda goleuadau stryd

Mae problem feddalwedd, a achosodd fwy na 7,000 o oleuadau stryd i droi eu hunain ymlaen a diffodd eu hunain ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi ei hadfer

Chwilio A i Y