Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Cynllun i fuddsoddi £2.7m mewn gwella ffyrdd lleol

Bydd ffyrdd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hail-wynebu, eu hatgyweirio a'u gwella fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2.7m yn y rhwydwaith priffyrdd lleol yn ystod y flwyddyn i ddod.

Gwaith gwella i’w wneud ar gyffordd Heol Mostyn

Disgwylir i waith gwella diogelwch ar y ffyrdd gael ei wneud ar gyffordd Heol Mostyn o’r A48 i wella mynediad i Ystâd Ddiwydiannol Farm Village yn y Pîl, lle mae canolfan ailgylchu gymunedol newydd yn cael ei hadeiladu

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis yn ddiogel

Mae offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i'w diogelu nhw rhag lledaeniad coronafeirws Covid-19

Chwilio A i Y