Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Gwaith gwella i’w wneud ar gyffordd Heol Mostyn

Disgwylir i waith gwella diogelwch ar y ffyrdd gael ei wneud ar gyffordd Heol Mostyn o’r A48 i wella mynediad i Ystâd Ddiwydiannol Farm Village yn y Pîl, lle mae canolfan ailgylchu gymunedol newydd yn cael ei hadeiladu

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis yn ddiogel

Mae offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i'w diogelu nhw rhag lledaeniad coronafeirws Covid-19

Cyllid brys i fysiau i barhau

Bydd cymorth ariannol brys yn parhau ar gyfer cwmnïau bysiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cael eu heffeithio gan gyfyngiadau coronafeirws

Chwilio A i Y